OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: 374-2132, 374-2133 Fax: 374-2497
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000
NYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLŐKNEK
Alapfogalmak
Vizsgaközpontok
Vizsgarendszerek
Nyelvek szerinti keresés
Hol tehetek nyelvvizsgát?
Nyelvvizsgák az EU-ban
HASZNOS INFORMÁCIÓK
Gyakori kérdések
Ügyfélfogadás
Jogszabályok
Hivatkozások
Hitelesítés intézmények részére
Elemzések, statisztikák
Kutatási beszámolók
  Gazdasági nyelvvizsgarendszerek összehasonlítása
  Kutatási beszámoló a fogyatékkal élő nyelvvizsgázók
helyzetéről
  Nyelvvizsgarendszerek összehasonlító elemzése
a vizsgázói teljesítmények alapján
Szaknyelvi bizonyítványok általános nyelvvizsgaként történő elismertetése
Szakértők képzése
Szakértőknek
On-line továbbképzés a Közös Európai Referenciakeret szintjeinek használatáról
VIZSGAKÖZPONTOKNAK
Akkreditációs Kézikönyv 2015. »
Hatályos: 2015. január 1-től.
Akkreditációs Kézikönyv 2014. »
Hatályos: 2014. március 20-tól.
Letölthető űrlapok, segédletek az akkreditációs beadványokhoz
Az ellenőrzés menete
Áttérés a Közös Európai Referenciakeret szintjeire
Közös Európai Referenciakeret - angol változat »
Közös Európai Referenciakeret 2002 - magyar változat
Nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai Referenciakerethez - Manual (angol nyelven) »
Nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai Referenciakerethez - Manual (magyar nyelven) »
Szintillesztési módszertani segédlet a Manualhoz (magyar nyelven) »
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalásai
A 40%-os teljesítési minimum meghatározásai
Beszédértés mérése
A vizsgázó és a vizsgáztató közötti összeférhetetlenség
A kettős értékelésről és a megtekintésről szóló testületi állásfoglalás
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület ügyrendje »
  
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNNYAL MÁR RENDELKEZŐKNEK
Honosítás
Honosítási kérelem »
Kétnyelvűsítő kiegészítő vizsgák
Kétnyelvűsítő vizsga kérelem »
Szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvány összevonása (komplex igazolás)
Hatósági bizonyítvány kérelem »
Elveszett bizonyítvány pótlása
Hatósági igazolvány kérelem elveszett bizonyítvány
pótlására »
Bizonyítvány hitelességének vizsgálata
Kérelem nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességi
vizsgálatához »
Tájékoztatás a 2000. előtt letett állami nyelvvizsga-bizonyítványok KER szerinti elismertetéséről