OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: 374-2132, 374-2133
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Pályázati felhívás a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 6. §-a (1-3) bekezdésében foglaltak alapján

az Oktatási Hivatal elnöke pályázatot hirdet a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára.

Pályázatot nyújthat be minden, a jogszabályi követelményeknek megfelelő személy, aki képzettségénél és személyi adottságainál fogva alkalmas, és elhivatottságot érez arra, hogy a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjaként részt vegyen a R.-ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feladatok ellátásában.

A pályázatra azok a magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik megfelelnek a R. 6. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Nem pályázhat testületi tagságra

 • működő vizsgaközpont vezetője, szakmai vezetője, fővizsgáztatója,
 • külföldi vizsgaközpont magyarországi képviseletének vezetője,
 • és olyan személy sem, aki a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testületnek 2017. augusztus 1. előtt összeségében hat éven keresztül tagja vagy elnöke volt,
 • aki nyugállományban van.

A testület tevékenységének kb. 60%-át az üléseken történő részvétel teszi ki, itt kerül sor a feladatok szakmai és igazgatási koordinációjára, az elvégzett feladatok értékelésére és a döntések meghozatalára. Az ülések Budapesten, az elvégzendő feladatok függvényében hetente egyszer, de legalább havi 3 alkalommal, várhatóan hétfőnként zajlanak. A tevékenység fennmaradó 40%-a a tagok által önállóan végzett munka.

A tagok testületi tevékenységük alatt akkreditációs beadványok kidolgozásában nem vehetnek részt, akkreditációs tanácsadást nem vállalhatnak. A tagokat tevékenységükkel kapcsolatban titoktartás kötelezi. Erről nyilatkozatot írnak alá, amely tagságuk teljes időtartamára érvényes.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

 1. munkahelyének megnevezését, beosztását,
 2. a végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
 3. szakmai önéletrajzát,
 4. egy motivációs levelet, amelyben a pályázó legfeljebb 2 oldal terjedelemben kifejti az államilag elismert nyelvvizsgáztatással kapcsolatos egyéni elképzeléseit, elveit, a vállalt tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb célkitűzéseit.

A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülhet az a pályázó

 • aki több idegen nyelvből rendelkezik egyetemi szintű középiskolai tanári végzettséggel, és e nyelveken oktat is;
 • aki a Hivatal nyilvántartásában szereplő kiképzett (elméleti) nyelvvizsgáztatási szakértő;
 • aki tapasztalattal rendelkezik magyarországi, illetve külföldi nyelvvizsgarendszerek illetve a kétszintű idegennyelvi érettségi vizsga fejlesztésében, működtetésében;
 • aki részt vett külföldi vagy hazai nyelvvizsga-rendszer(ek) kidolgozásában;
 • aki csatolja olyan személy szakmai ajánlását, aki korábban a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjaként működött.

A pályázatok elbírálását erre felkért kuratórium végzi.

A testület tagjainak kinevezése 2017. augusztus 1-jétől három évre szól.

A munkavégzéssel és a megbízási díjakkal kapcsolatos előírásokat az Oktatási Hivatalnak a www.nyak.hu honlapon is olvasható ügyrendje szabályozza.

A pályázatot kizárólag postán lehet eljuttatni az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). A borítékra rá kell írni „NYAT tagsági pályázat”. A beérkezés határideje (a postai bélyegző dátuma) 2017. május 31.

A pályázatok elbírálásáról az Oktatási Hivatal elnöke 2017. június 30-ig értesíti a pályázókat.


Budapest, 2017. március 31.


Dr. Gloviczki Zoltán
elnök