OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: 374-2132, 374-2133
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Ellenőrzés

A 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet 5/A § (1) szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ – valamint az általa kirendelt szakértő – a vizsgaközpontokat, vizsgarendszereket, vizsgahelyeket a munkaterve alapján ellenőrzi.

Eljárás leírása

Kiegészítés

Az ellenőrzés a vizsgaközpont előzetes értesítésével indul.

A vizsgaközpont vezetője Végzésben kap értesítést az ellenőrzés megindításáról.
Ha az ellenőrzés keretében vizsgahely látogatása is történik, a szakértő a helyszínen köteles bemutatni a megbízólevelét.

A helyszíni ellenőrzés során három példányban Látogatási jegyzőkönyv készül, amelyből egy példány a helyszínen marad.

Az ellenőrzés során keletkezett szakértői dokumentációt az ellenőrzés végén a vizsgaközpont véleményezi. A Látogatási jegyzőkönyv a szakértő helyszínen tett megállapításait tartalmazza, melyekre a vizsgaközpont/vizsgahely képviselője a helyszínen észrevételt tehet.

Az ellenőrzési eljárás határideje az első eljárási cselekménytől számított 21 nap.

A határidőbe nem számít be a szakértői vizsgálat időtartama.

Az ellenőrzés lezárása – eredményétől függően – történhet:

 • levéllel
 • végzéssel
 • határozattal

A 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet 5/A. § szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a vizsgaközpont akkreditációját

 1. legfeljebb három hónapra felfüggeszti, ha
  1. a vizsgaközpont a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget,
  2. az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozza,
  3. ismételt vagy súlyos jogszabálysértést követ el.
 2. visszavonja a vizsga eredményére közvetlenül kiható, súlyos és ismételt szabálysértés esetén.