OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: 374-2132, 374-2133
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Gyakori kérdések

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

Mi a különbség az egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsgák között?

Különbség az egyes vizsgák között abban van igazán, hogy egyes rendszerek tesztelik a magyar és idegen nyelv közötti közvetítési (pl. írásban a fordítási) készséget is, mások viszont nem Azok a vizsgák, amelyeken előfordul írásban, vagy szóban a közvetítési feladat, azok kétnyelvűek, amelyeken ilyen feladat nincs, azok az egynyelvű nyelvvizsgák. Legtöbb célra mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű bizonyítvány alkalmas.

Ad-e ki az OH NYAK idegen nyelvű igazolást arról, hogy mi áll a régebbi csak magyar nyelvű nyelvvizsga bizonyítványban?

Egyelőre ilyen igazolás kiállítására nincs lehetőség.

Munkáltatóm nem fogadja el az Állami nyelvvizsga bizonyítványomat, mivel a vizsga típusa nem szerepel rajta. Ad-e ki az OH NYAK hivatalos igazolást arról, hogy az Állami nyelvvizsga (2000. előtti) milyen típusú volt?

Ha ezt tőlünk a bizonyítvány birtokosa kéri, kiállítunk ilyen tartalmú igazolást.

A diplomám kiadásához már csak egy nyelvvizsga-bizonyítvány hiányzik. A mai napon örömmel láttam, hogy sikerült a nyelvvizsgám, viszont a bizonyítvány csak a Tanulmányi Osztály szabta leadási határidő után érkezik meg. Azt szeretném kérdezni, hogy kaphatok-e az OH NYAK-tól igazolást arról, hogy a nyelvvizsgám sikeres, csak még nem született róla bizonyítvány?

Az OH NYAK nem ad ki ilyen igazolást.

A honosítás a külföldi nyelvvizsga bizonyítvány magyar nyelvre történő lefordítását jelenti?

Nem, a honosítás egy külföldi nyelvvizsga bizonyítvány minősítése, amivel azt rögzítjük, hogy az adott bizonyítvány ugyanolyan (és ugyanazokra az előnyökre jogosít), mint az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány. (lásd még: honosítási tájékoztató » )

Fizethető-e a honosítási eljárás díja rózsaszín postai utalványon?

Igen, de honlapunk fejlécében talál bankszámlaszámot, így az átutalási bizonylatot kell bemutatnia.

Elvesztettem a nyelvvizsga bizonyítványomat. Hogyan lehetne újat kérni?

Bizonyítványt csak egy példányban nyomtatunk. Az elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány helyett hatósági igazolványt tudunk kiállítani. Ehhez a honlapunkon megtalálható kérelmet kell kitölteni. A kérelmet benyújthatja a vizsgázó postai úton vagy az info@nyak.hu e-mail címre továbbíthatja.

Kell-e fizetnem az elveszett bizonyítványom pótlásáért?

Nem, a hatósági igazolvány kiállítása jelenleg díjtalan.

Szeretném, ha a bizonyítványomat újra kinyomtatnák, mert a nevem megváltozott.

Névváltozás miatt nem nyomtatunk új bizonyítványt, a névváltozást Ön tudja dokumentálni a bizonyítvány és a névváltozást engedélyező határozat együttes bemutatásával. Új bizonyítvány kiállítására kizárólag a kérelmező nemének megváltozása esetén van lehetőség. Az eljáráshoz be kell nyújtani a személyi igazolvány és a névváltozási okirat másolatát, valamint az eredeti nyelvvizsga-bizonyítványt. A 2006. szeptember 6. előtti bizonyítványokról nem adunk ki bizonyítványt, csak hatósági igazolást.

Szeretném megtudni, hogy államilag elismert középfokú német szóbeli típusú nyelvvizsga bizonyítványomhoz melyik írásbeli nyelvvizsgát kell letennem ahhoz, hogy komplexnek minősüljön a kettő együtt?

A meglevő államilag elismert írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga-bizonyítvány bármelyik másik államilag elismert írásbeli vagy szóbeli bizonyítvánnyal együtt komplexnek minősül. A honlapunkon (itt ») megtalálja a teljes kínálatot, olyat válasszon, amelyik ad ki külön írásbeli és szóbeli bizonyítványokat.

Tanulmányaimat két tanítási nyelvű gimnáziumban végeztem, tehát érettségi bizonyítvány felsőfokú „C” típusú angol nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum. Szeretnék érdeklődni ezen nyelvvizsga akkreditálásának módjáról, menetéről.

Az érettségi nem azonos a nyelvvizsgával. A bizonyítványban szereplő záradék szerint a bizonyítvány azonban egyenértékű a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis mindenre jogosít, amire a „keményfedeles” nyelvvizsga-bizonyítvány. Az ügyben további teendő nincs.

Külföldi érettségivel rendelkezem, megfelel-e nyelvvizsgának?

A külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítványok nyelvvizsga értékével kapcsolatban az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ ad ki szakvéleményt. Elérhetőség: www.ekvivalencia.hu ».

Azt hallottam, csak két évig érvényes az államilag elismert részvizsga-bizonyítvány, és ha 2 éven belül nem sikerül megszerezni a hiányzó részt, akkor újra le kell tennem az írásbeli és a szóbeli vizsgát is. Igaz ez?

Nem, az állami/államilag elismert részvizsga-bizonyítvány nem veszíti el az érvényességét.

Ha az egyik részvizsgámat (pl. az írásbeli) honosító határozattal, a másik részvizsgámat (pl. a szóbeli) pedig „keményfedeles” államilag elismert bizonyítvánnyal tudom igazolni, az együtt komplexnek minősül?

Igen, minden további nélkül.

A Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványt elfogadják külföldön, ha ott szeretnék tanulni vagy dolgozni?

Nem, a külföldi befogadó általában előírja, hogy melyik nyelvvizsgához köti a foglalkoztatást, felvételt. Ez országonként eltérő lehet.

Ha nem értek egyet a vizsgadolgozatom értékelésével, fellebbezhetek? Ha igen, hova kell ezt benyújtani?

A vizsgázó az eredményközléstől számított 15 napon belül a vizsgaközponthoz fordulhat felülvizsgálati kérelemmel, amennyiben a vizsga értékelésére panaszkodik, jogszabálysértés történt, vagy számszaki hibára talál. A vizsgázó másodfokon panasszal élhet, amelyet az Oktatási Hivatal bírál el. Másodfokú panaszt azonban csak számszaki hiba (pontok hibás összeadása) vagy jogszabálysértés esetén lehet benyújtani.

Ha elutasította az OH-NYAK a honosítási kérelmemet, hova fordulhatok jogorvoslatért?

A fellebbezést az emberi erőforrások miniszterének kell címezni. A fellebbezési kérelmet az Oktatási Hivatalnak kell benyújtani, a Hivatal továbbítja a kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

Milyen szintű nyelvvizsgának felel meg a középszintű érettségi idegen nyelvből?

Semmilyen, nyelvvizsgával csak az emelt szintű érettségi egyenértékű, az is csak 60-100 %-os teljesítés esetén.

Magyar- és angolszakos diplomám van. Mindkét nyelvből felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű a diplomám?

Angol nyelvből a diplomája felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. Ha ön magyar állampolgár, magyar nyelvből nem.